Bermain Sirkus

2015-03-26


  1. Jebe, sebagai Ketua
  2. Dinar, sebagai Sekretaris
  3. Yafi, membantu bercerita

 

Bermain Sirkus

Ada anak kecil yang kesepian dia berjumpa ayahnya dia disuruh ayahnya menjaga unta biar tidak hilang atau lari dia disuruh ayahnya ibunya memakai baju sirkus dia disuruh ayahnya main sirkus ia menaiki unta semua orang suka sirkus dan anak kecil itu sekarang gembira sekali dan tidak sedih lagi dia tanya kepada ayahnya besuk aku boleh ikut lagi di sirkusShare